Nogometno društvo Polzela

10. REDNI ZBOR ČLANOV NOGOMETNEGA DRUŠTVA POLZELA

objavljeno 20. 05. 2021

V skladu z 14. členom Pravil društva,  vas vabimo na 1. dopisno sejo Zbora članov Nogometnega društva Polzela, ki bo potekala preko elektronske pošte od 17. 05. 2021, do 31. 05. 2021.   

V skladu s 16. členom pravil društva lahko na skupščini sodelujejo vsi člani društva ter vsi, ki so ali želijo biti neposredno oziroma posredno povezani z delovanjem društva, npr. predstavniki ožje in širše lokalne skupnosti, predstavniki drugih organizacij in društev, predstavniki pokroviteljev, predstavniki državnih organov in občani nasploh, vendar nečlani nimajo pravice glasovanja in odločanja o zadevah, o katerih sklepa zbor članov društva.

Pravico do glasovanja in odločanja o zadevah o katerih sklepa zbor članov društva imajo le člani, ki bodo imeli najkasneje do 31. 05. 2021 poravnano članarino za leto 2021.

Za prejem gradiva nam pišite na mail info@nogomet-polzela.si

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.