Nogometno društvo Polzela

9. zbor članov Nogometnega društva Polzela

objavljeno 02. 02. 2020

V petek 31. januarja 2020 je v gostišču Cizel na Polzeli potekal 9. zbor članov društva. Udeležilo se ga je 35 članov društva.

Prisotne sta nagovorila župan občine Polzela Jože Kužnik in predsednik športne zveze Polzela Ivi Kapitler.

Nagovor župana občine Polzela

Predsednik društva Peter Hudej je podal poročilo o delovanju društva v 9 letih od ustanovitve leta 2011 do 2019. Trenerja Saša Bakarič in Samir Balagič sta podala poročila o opravljenem delu po selekcijah, ki jih trenirata. Sekretar Tomaž Dobrišek pa je podal poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2019.

Štetje glasov

V letu 2019 so se iztekli mandati vodstvu društva, zato smo na zboru izvedli volitve za naslednje mandatno obdobje. Peter Hudej in Tomaž Dobrišek sta bila edina kandidata za predsednika in sekretarja, zato sta bila oba soglasno izvoljena še za tretji mandat. V svet društva so poleg predsednika društva in vodja stroke, bili izvoljeni še Alen Srebočan, Marjan Rizmal in Tomaž Dobrišek. Delovanje sveta društva pa bodo v mandatnem obdobju 2020/24 nadzirali Anto Petrušič, Tomi Puckmeister in Marko Anžič.

Novo izvoljeni stari predsednik je predstavil okvirne plane za delovanje društva v mandatnem obdobju 2020/24 in bolj konkretne plane za leto 2020. Vodja stroke Saša Bakarič je na koncu še pripravil program dela z mladino v društvu.

Predstevitev mladinskega programa

Na zboru je bil sprejet tudi novi pravilnik o vadnini, ki za leto 2020 predvideva povečanje 5 EUR.

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.