Nogometno društvo Polzela

Pozdravljeni!

objavljeno 20. 06. 2011

Polzela je ena redkih občin v Savinjski dolini, ki nima organiziranih vodenih nogometnih treningov za najmlajše generacije. Starši smo tako primorani svoje otroke voziti v klube v druge kraje.  Ker nas je več izrazilo željo, da se tudi na Polzeli nekaj spremeni glede tega S tem namenom smo ustanovili Nogometno Društvo Polzela (NDP).

Na Polzeli želimo organizirati množično in strokovno vadbo za kvalitetno igranje nogometa. Postati želimo prepoznaven nogometni športni kolektiv, ki bo vzgajal nove generacije nogometašev, trenerjev, sodnikov in ostalih funkcionarjev. Želja je, da s svojimi uspehi in vpetostjo, tako v ožjo kot širšo lokalno skupnost, vzspodbujamo tudi razvoj drugih športnih dejavnosti, ki bodo različnim generacijam športnikov in rekreativcev omogočale druženje in aktivno preživljanje prostega časa.

Med prioritetami imamo zagotoviti nujno potrebno športno infrastrukturo, ki je potrebna za igranje vrhunskega nogometa. Velik interes je pokazala tudi Občina Polzela, ki je ponudila lokacijo za izgradnjo malega stadiona, na katerem bi začeli vadbo. Prav tako smo naleteli na zelo dober odziv s strani Medobčinske Nogometne Zveze Celje, ki je tudi pripravljena sodelovati pri zagonu društva.

Dolgoročni plan je, da postanemo materialno neodvisni. To želimo doseči s sodelovanjem s starši, občino, Nogometno Zvezo Slovenije in zaiteresiranimi podjetniki in podjetji.

Do jeseni želimo urediti igralno površino, na lokaciji, ki nam jo je priskrbela občina Polzela. Kar pa je seveda povezano s precejšnjimi stroški. Veliko dela želimo opraviti tudi na prostovoljni osnovi. Hkrati pa pozivamo vse zaiteresirane starše, nogometne strokovnjake ali druge ljubitelje nogometa, da se nam pridružijo in pomagajo zgraditi kvalitetno nogometno društvo. Zelo pa so seveda zaželjeni tudi sponzorji.

Želimo sestaviti trenersko ekipo, ki bo septembra pričela z vadbo z najmlajšimi generacijami. To so otroci stari 7 do 12 let .  Čez zimo bi vadba potekala v mali telovadnici v osnovni šoli, naslednje leto spomladi pa bi že lahko pričeli s treningi na novem stadionu.

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.