PRAVILNIK O DELOVANJU ND POLZELA NA PODROČJU TRENINGOV IN TEKMOVANJ OSNOVNE INFORMACIJE

1. ND Polzela je nogometno društvo, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v najmlajšo selekcijo (U6 letnik 2016 ) predstavlja vključevanje otroka v šport in nogometno vadbo ter ponuja otrokom (fantom in dekletom) enake možnosti in pogoje za delo in vadbo. Otroke želimo navdušiti za nogometno igro, jih seznaniti s pravili nogometne vzgoje in igre ter navajati na skupno delo ob spoštovanju reda in discipline ter prijateljstva.

2. Treningi potekajo na igriščih nogometnega društva Polzela, ter na umetni travi za OŠ Polzela. V zimskih mesecih treningi potekajo v šolski telovadnici OŠ Polzela. Selekcija U15 in U17 opravlja tedensko treninge tudi na Vranskem.

3. Razpored treningov se objavlja na spletni strani: https://nogomet-polzela.si/

4. Ekipa U7 trenira dvakrat do trikrat tedensko, ekipe U8, U9 , U11, U13 ter U15 trikrat tedensko, ter ekipa U17 štirikrat tedensko. Vse ekipe, razen U7 in U8, so vključene v redna tekmovanja MNZ Celje.

5. Vsi trenerji v ND Polzela imajo primerno trenersko izobrazbo.

6. Mesečna vadnina znaša 30,00 € za selekcijeU7 in U8, oz. 35,00 € za U9 do U17. Vadnina se plačuje z nakazilom na društveni TRR. Vadnina za tekoči mesec se mora poravnati do zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Za družino, ki ima v društvu 2 ali več otrok 1. otrok plačuje polno vadnino, 2. otrok plačuje 50% , vsak naslednji otrok je oproščen plačevanja vadnine. Polna mesečna vadnina se zaračuna, če je otrok opravil najmanj 3 treninge ali več na mesec. V primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih težav (bolezni, poškodb) je potrebno o tem takoj obvestiti trenerja ter kasneje priložiti zdravstveno potrdilo. Sem se šteje tudi karantena v zvezi z COVIDOM 19.
Javiti je potrebno tudi daljšo odsotnost iz drugih razlogov.

7. V društvu skrbimo za celotni razvoj vsakega igralca. 2x letno trenerji ocenjujejo napredek posameznega igralca.

8. Igralci selekcije U17 morajo trenerja obvestiti o vsakem športnem udejstvovanju, ki jih ne organizira društvo (šolska tekmovanja, turnirji,…) ter dobiti njegovo dovoljenje.

9.Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, email naslova, telefonskih številk …

10.Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v osnovni in srednji šoli. Vse informacije o tem dobite pri vodji nogometne šole.

11.V vsaki tekmovalni sezoni je za vse nove člane društva, ki še nimajo klubske opreme, predlaga nakup enotne klubske opreme, ki postane last nogometaša.

12.Dogajanje v društvu lahko spremljate tudi na spletni strani, facebook strani in Instagramu.

13.Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem, trenerjem in vodjo stroke.

TRENINGI:
1. Treningi potekajo v vsakem vremenu! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener)
2. Staršem vstop na igrišče ni dovoljen!
3. Treningi okvirno trajajo 60 minut ( U7 ), 75 minut ( U8 in U9 ), ter 90 minut ( od U11 do U17 )
4. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki !
5. Napitke (zelo priporočljivo) lahko igralci na igrišče prinašajo le v bidonih!
6. Igralci morajo biti primerno oblečeni za trening (spremembe vremena).
7. Igralci naj pridejo na trening in tekmo v navadnih oblačilih in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening ali tekmo. Enako velja po koncu treninga, obvezno je skupno tuširanje po vsakem treningu in tekmi ( velja za U15 in U17 ).
8. Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.
9. Igralci so dolžni sami skrbeti za osebne stvari tako na treningih, kot na tekmah.
10. Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci – razen v izjemnih primerih.
11. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek.
12. Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti!

TEKME:
1. Vsak igralec mora morebitno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.2. Na vse prvenstvene tekme od selekcije U7 do vključno selekcije U17 starši SAMI zagotavljajo prevoz, kar velja za gostovanja v bližini. Za daljša gostovanja je organiziran prevoz z avtobusom.
3. Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.
4. Na tekmah je dovoljeno staršem le kulturno in športno navijanje. PREPOVEDANO JE: dajanje navodil igralcem, neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.
5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodjo stroke.
6. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost društva zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši!
7. Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje kvaliteto dela in napredka. Posamezne ekipe se lahko udeležijo tudi mednarodnih turnirjev pri nas in v tujini (Avstrija, Hrvaška …)

PRAVILA O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU STARŠEV ND POLZELA

IZJAVA
1. Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a, se bom dostojno vedel/la in športno vzpodbujal/a za trud, znanje in uspeh, tako svojega otroka, kot celotno ekipo. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev ter sodnikov.
2. Pri navijanju bom spoštoval/a načela FAIR PLAYA ter se po njih ravnal/a. V zvezi s tem bom spoštoval/a in upošteval/a navodila trenerjev, tehničnega vodje in ostalih odgovornih v klubu,.
3. Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam ND POLZELA in slovenski šport, tako ob igrišču, kakor tudi izven njega.
4. V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril/a o delu in odnosu trenerja ter članov vodstva društva, če morebitnega problema ne bom rešil/a na za to ustreznih pogovorih in sestankih v okviru ND POLZELA.
5.Volontersko bom po svojih zmožnostih sodeloval/a pri organizaciji in izvedbi društvenih aktivnostiin tekem, v kolikor mi bo društvo to dopuščalo ali me za to prosilo.
6.Pozoren/na bom na otrokovo skrb za njegovo opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebipomagal/a. V primeru izgube, poškodovanja ali celo uničenja se zavedam moralne in materialne(denarne) odgovornosti za nastalo škodo.
7.S svojim zgledom bom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na delavce društva ter volonterskosodeloval/a pri promociji ND POLZELA.
8.Pri vzpodbujanju otroka za nogomet bom ohranjal/a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimiobveznostmi.