Nogometno društvo Polzela

Sklic zbora članov ND Polzela in razpis volitev v organe ND Polzela

objavljeno 16. 02. 2015

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je svet društva  sprejel sklep o predlogu sklica zbora društva, sklep o razpisu volitev za organe ND Polzela, ter sklep o imenovanju volilne komisije.

Statut ND Polzela v 14. členu določa, da zbor članov skliče svet društva ND Polzela najmanj mesec dni pred zasedanjem. Na podlagi 14. in 15. člena Statuta ND Polzela je Svet društva ND Polzela ugotovil, da so nastopili razlogi za sklic Zbora članov ND Polzela, in sprejel sklep o predlogu sklica Zbora članov ND Polzela.

Sklic Zbora članov društva ND Polzela

Na podlagi 14. člena Statuta ND Polzela je predsednik ND Polzela, dne 13.02.2015 sprejel sklep o sklicu Zbora članov društva ND Polzela, ki bo v 13. marca 2015, ob 18.00 uriprostorih gostilne Cizej na Polzeli, in predlagal naslednji dnevni red: 

 1. Otvoritev zbora članov društva
 2. Izvolitev delovnih organov zbora članov društva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o delu za leto 2014 
 5. Poročilo Nadzornega organa
 6. Razprava po poročilih
 7. Razrešitev dosedanjih organov ND Polzela
 8. Volitve novega vodstva in organov ND Polzela, za mandatno obdobje 2015 – 2019
 9. Pobude in predlogi

Razpis volitev za organe ND Polzela

Na podlagi 19. člena Statuta ND Polzela Svet društva ND Polzela ugotovil, da so nastopili razlogi za razpis volitev in sprejel sklep o razpisu volitev za organe ND Polzela in sicer: 

 • predsednika ND Polzela
 • sekretarja društva ND Polzela
 • sveta društva ND Polzela, ki ga po 19. členu statuta društva ND Polzela sestavlja 5 članov društva (predsednik društva, vodja stroke in trije člani društva).
 • nadzornega odbora ND Polzela

Mandat članov organov društva je 4. leta.

S spoštovanjem,

Tomaž Dobrišek,
sekretar društva

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.