Nogometno društvo Polzela

Vabilo na zbor članov nogometnega društva Polzela

objavljeno 28. 12. 2019

V skladu z 14. členom pravil društva,  vas vabimo na 9. redni zbor članov Nogometnega društva Polzela, ki bo potekal 31.01.2020 v gostišču Cizej, s pričetkom ob 17:30 uri .

V skladu z 19., 26., 27. in 29. členi pravil društva, je v letu 2019 potekel mandat članom sveta društva in nadzornega odbora. Zato bodo na zboru društva izvedene tudi volitve za predsednika, sekretarja, člana sveta društva in člane nadzornega odbora za naslednje mandatno obdobje.

V skladu z 19. členom pravil društva svet društva sestavljajo:

  • Predsednik društva
  • Sekretar društva
  • Trije člani duštva

Vlogo za kandidaturo je potrebno poslati na elektronski naslov info@nogomet-polzela.si  do 30.01.2020, ali predložiti v tiskani obliki na zboru članov društva.

Vloga za kandidaturo

Dnevni red  :

  • Izvolitev delovnih teles
  • Potrditev dnevnega reda
  • Poročila o delu društva v letu 2019, predsednik, stroka, finance, nadzorni odbor
  • Razprava po poročilih
  • Volitve organov društva
  • Plan dela 2020
  • Pobude in predlogi

Članarino 10 € za leto 2020 lahko poravnate na TRR račun društva SI56 6100 0002 5096 284​.

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.