Nogometno društvo Polzela

Povabilo k oddaji kandidatur za organe društva

objavljeno 20. 04. 2021

Nogometno društvo Polzela, poziva člane in nečlane društva, da v roku 8 dni od objave, podajo vloge za sledeča prosta mesta v organih društva:

Predsednik društva

Sekretar društva

Dva člana sveta društva

En član nadzornega odbora

Izpolnjeno vlogo za kandidaturo je potrebno poslati na elektronski naslov info@nogomet-polzela.si  do 28.04.2021.

Vloga za kandidaturo

Po prejetju in pregledu prispelih vlog, bo sklican zbor članov društva. Datum zbora bo objavljen naknadno.

Hkrati pozivamo vse člane, ki za leto 2021 še niso poravnali članarine,da to uredijo najkasneje do zbora članov društva.

© 2021 Nogometno društvo Polzela. Vse pravice so pridržane.